Συμμετοχή της εταιρείας μας στην διεθνή έκθεση τροφίμων στην Αθηνά ‘’FOODEXPO’’ το 2019.