Συμμετοχή της εταιρείας μας στην διεθνή έκθεση τροφίμων στο Παρίσι ‘’SIAL’’ το 2018.