Συμμετοχή της εταιρείας μας στην έκθεση τροφίμων SUPERMARKETFORUMτο 2016.