Η εταιρία μας βρίσκεται στον χώρο παραγωγής τροφίμων από το 1927. Το 2009 μεταφέρθηκε στην νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής 5500 τ.μ. Οι χώροι παραγωγής λειτουργούν κάτω από άριστες συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ποιότητα του τροφίμου.