ΟΡΑΜΑ

Η παράδοση έχει να κάνει με την ιστορία. Η εταιρεία ΚΑΝΔΥΛΑΣ σεβόμενη την ίδια της την ιστορία στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, έχει ως κύριο μέλημα να μετάδοση αυτήν την ιστορία και την παράδοση στον καταναλωτή. Η τήρηση των αρχών μας, ο σεβασμός και η άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και που έχουμε σκοπό να εξακολουθήσουμε να κάνουμε.

kandylas s.a