Η εταιρία Κανδύλας πάντα με γνώμονα την ποιότητα και τον σεβασμό προς τον καταναλωτή τηρεί τους κανόνες υγιεινής σε αποθήκευση Α υλών, Παραγωγή και Συσκευασία προϊόντος, και αποθήκευση τελικού προϊόντος.

Τα τμήματα της παραγωγικής μονάδας λειτουργούν κάτω από άριστες συνθήκες  ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ποιότητα του προϊόντος.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 όπως επίσης και με πιστοποιητικό για παραγωγή Βιολογικών προϊόντων από τον Φορέα της BIOHellas

 


                      Πιστοποιητικό ISO 9001            Πιστοποιητικό ISO 22000              Πιστοποιητικό προϊόντος